Forum for Automatisk Produksjon 2017

Forum for Automatisk Produksjon 2017
NFA inviterer til Forum for Automatisk Produksjon 2017

Automatisk produksjon blir stadig viktigere i Norge. For å bedre konkurranseevnen i industrien må vi stadig jobbe for å produsere mer effektivt og lønnsomt.

Sundvolden Hotell, Krokkleiva 30 august - 31 august 2017

Konferansen er et samarbeid mellom: Norsk Forening for Automatisering, Norsk Industri og Ifea.

Forumet skal bidra til å skape samarbeid mellom bedrifter, utstyrsleverandører, fagmiljøer og forsknings- og utdanningsmiljøer. Vi ønsker å skape en teknologi-møteplass som skal bidra til å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne ved bruk av automatiserte løsninger i industrien.

Konferansen er en møteplass for industriledere, produksjonsledere, akademia og alle som er interessert i automatisk industriproduksjon, og som vil holde seg oppdatert på det som skjer innenfor automatisering i bransjen.

Hovedtema på årets konferanse er:

  • Fleksibel automatisering
  • AGV transport i Industrien
  • Bedriftsbesøk hos Spenncon Rail og Tronrud Engineering
  • Automasjon for små-serier
  • Menneske- og robotsamarbeid
  • Fremtidens teknologi

Program og påmelding