Er vi sikre på at fremtiden er «disruptive»?

Er vi sikre på at fremtiden er «disruptive»?
RIF hadde også med seg illustratør Ståle Gerhardsen for å visualisere workshopen.

Det svirrer av nye ord i både rådgiverbransjen og andre steder for tiden: Hyper-adapsjon, connected prosumer, disrupskonslab og two-pizza tiger team er gjengangerne. Men er vi sikre på at fremtiden er disruptive, og hva er i grunnen det?

Den rådende forståelsen av begrepet «disruptive innovation ble utformet av en herre som het Cayton M Christensen, i noe han kalte «jordskred-teorien», forteller Wikipedia. Kort fortalt er det en teori som går på at alle firmaer i grunnen krabber oppover en bakke, og det må de gjøre hele tiden, for å kunne befinne seg på samme sted. I det øyeblikket de eventuelt slutter med det, så blir de med nedover den evig fallende bevegelsen i næringslivet, og vil falle ut i evighetens glemsel gjennom en konkurs. Et etablert firma vil altså mislykkes om det ikke holder følge med andre firmaer rent teknologisk.

Vil og kan – får ikke lov
Det underlige i det fenomenet Christensen og hans folk beskriver, er at de etablerte firmaene ofte kjenner til teknologien, og kan bruke den, men får ikke kundene sine med på å ta den i bruk. Dette kan skyldes at man ikke er fornøyd med profitten det vil kunne bringe, eller det tar kanskje fokus vekk fra teknologi som trenges per i dag, for å konkurrere med det markedet som allerede finnes.

Så disruptive innovation kan sies å være utvikling av teknologi som for eksempel selskapet Disruptive Technologies AS har laget, og som nylig ble omtalt blant annet her i Teknologiske Nyheter i forbindelse med partneravtalen de gjorde med Telia.

Tanken med disruptive teknologi er altså å utvikle teknologi, kanskje til og med ved å bruke eksisterende komponenter satt sammen på en ny måte, for å møte et marked som enda ikke er der, slik man beskriver i vår artikkel i«Møte med avdeling X» nettopp hos Telia.

Nå har rådgivende ingeniører tatt for seg dette i en egen workshop, gjennom at rådgivende Ingeniørers Forening nylig samlet noen av de skarpeste hodene i bransjen for å utfordre seg selv på hvordan bransjen skal håndtere utfordringene og mulighetene som disrupsjon og ny teknologi stiller.

I tidenes største workshop med nærmere 30 rådgivere og eksterne bidragsytere lot rådgiverne seg skremme og inspirere etter temaet: «Hvordan skal vi disrupte rådgiverbransjen – Før Google gjør det?»

- Disruptiv teknologi vil bli et tema som utfordrer rådgiverne og bransjen vår på en eksistensiell måte. Det er derfor viktig å samle noen av de smarteste hodene blant våre medlemsfirmaer til å tenke rundt hvordan vår bransje skal forholde seg til dette på en pro-aktiv måte. I ettertid vil de som deltok på workshopen utfordre sine egne selskaper på problemstillingen, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Blant de eksterne foredragsholderne var Eirik Norman Hansen (Itch), Gry Nordhus (Siemens Norge), Jørn Haukøy (Gerilja), Pankaj Goyal (Schneider), Eirik Andreassen (Digital Norway) og Bjarne Johnson (Attensi).

- I dag fikk vi presentert noen svært spennende eksempler på hvordan verdens største selskaper endrer forretningsmodell fordi deres eksisterende marked og kundens forventninger og behov er i dramatisk endring. Det var svært interessant å høre hvordan de leter etter og griper muligheter i nye markeder med nye tjenester og produkter som ikke var mulig å tenke seg til for få år siden. Her er det et stort mulighetsrom som vi som bransje må gripe for å være en sentral og premissgivende aktør i bygg- og anleggsbransjen også i fremtiden, sier Roar Smelhus som er medlem av RIFs ekspertgruppe Fag og Innovasjon som arrangerte workshopen.