Hvorfor spiller vi videospill?

Hvorfor spiller vi videospill?
Når du observerer et system i kvantefysikk, endrer du faktisk systemets interne struktur

En av mange teorier er at det er fordi vi får sjansen til å lære nye ferdigheter i vårt eget tempo og på våre egne betingelser. Kan videospill lære oss ferdigheter vi har bruk for i vårt daglige liv?

En av undersøkelsene vedrørende dette temaet konkluderer med at folk som liker actionspill, faktisk tar tjuefem prosent raskere beslutninger enn kontrollgruppen. En annen undersøkelse viser at de av oss som foretrekker strategiske spill, har bedre evner enn kontrollgruppen til å håndtere forskjellige typer mentale oppgaver.

«qCraft»
Kanskje er det en ide å lage videospill som tilbyr både hjernetrim og opplæring i avanserte ferdigheter? Som for eksempel kvantefysikk. Kvantefysikk er som kjent teorier / modeller som beskriver oppbyggingen og virkemåten til faste stoffer, partikler, atomer og molekyler, og hvordan de kan påvirke hverandre. «qCraft» er en mod, som er inspirert av kvantemekanikk, og utviklet av Dan200 i samarbeide med Minecraft Edu, Google og andre partnere. Det understrekes at modden ikke er ment å være en perfekt simulering av kvantefysikk, men som et morsomt eksperiment med Minecraft. Kvante verdenen er ikke lett å forstå med klassiske tenkemåter, men vi kan jo prøve å lære oss kvantefysiske prinsipper, selv om de unektelig føles litt underlige.

«qCraft» baserer spillet blant annet på blokker, for eksempel steinblokker, og tre enkle ideer:

1) «Observational Dependency»: Hva slags type blokk det er, avhenger av hvilken retning du betrakter den fra.

2) «Superposition»: Før du har sett på en blokk, har den enda ikke bestemt seg for hva den vil være.

3) «Entanglement»: Noen blokker hører kanskje sammen. Så når du ser på en blokk, influerer du hvordan de andre blokkene oppfører seg.

At videospill kan lære oss om kvantefysikk, er virkelig en hittil ukjent måte å bruke spill på. Her dreier det seg ikke bare om kvantefysikk på teoretisk nivå, vi faktisk føler den «på kroppen» når vi spiller.

Side om side
Kanskje i fremtidens skolering vil videospill stå side om side med undervisning og lærebøker?

Videospill er selvmotiverende. Du kan lære i ditt eget tempo.

Fokus- og konsentrasjonsproblemer minimaliseres, fordi du absorberes av læreprosessen.

Så hvorfor skal undervisning og videospill konkurrere mot hverandre, når de er to sider av samme sak?

For som Albert Einstein sier: «Det virkelig sanne tegnet på intelligens er ikke kunnskap, men fantasi»