Europakommisjonen lover satsing på autonome kjøretøy

Europakommisjonen lover satsing på autonome kjøretøy
Hva er en sjåfør, og kan det være en datamaskin? Og hva betyr det å ha kontroll over kjøretøyet?

Europakommisjonen har besluttet å støtte utviklingen av autonome kjøretøy i form av finansiering, regulatoriske endringer og grenseoverskridende avtaler.

Førerløse biler kan bli en realitet på europeiske veier innen to år, håper Europakommisjonen. Beslutningen om bred støtte fant sted på et todagers toppmøte i Brussel, og er det første steg på veien mot en strategi som skal publiseres 31. mai. Strategien skal legge føringer for hvordan førerløse biler skal komme på veiene innen 2015.

Vil gi fordeler
Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, mener førerløse biler utgjør et område hvor EU kan levere betydelige fordeler til innbyggerne, og at det er et område som ikke kan gjennomføres uten støtte fra EU.

Det er antatt at autonome kjøretøy først vil opptre i konvoier, hvor den første lastebilen blir kjørt av en person, mens de påfølgende kjøretøyene er autonome. Motorveier anses som det tryggeste stedet for førerløse biler, og Europakommisjonen tror at førerløse lastebiler vil bli kjørt i byer og tettsteder av personer for deretter å bli sluppet løs på motorveien - uten fører. Når lastebilen så ankommer destinasjonen, vil en ny sjåfør plukke opp lastebiler langs motorveien.

Må oppdatere Wien-konvensjonen
Til tross for Europakommisjonens entusiasme finnes det regulatoriske hindringer. Globalt har FN lagt føringer i Wien-konvensjonen fra 1968, samtidig må EU oppdatere eget lovverk. Reglene som i dag er nedfelt er derimot åpne for tolkning: Hva er en sjåfør, og kan det være en datamaskin? Og hva betyr det å ha kontroll over kjøretøyet?

Ettersom teknologien for autonome kjøretøy har utviklet seg har forskjellige land tolket regelverket forskjellig. Finland er et land som har tolket det ganske løst - de mener at en sjåfør kun trenger å ha kontroll over kjøretøyet, ikke være i det. Nå skal EU forsøke å gjøre regelverket klarere.

http://europabanken.no/