Kompetanse og styringssystem gir bedre kontroll

Kompetanse og styringssystem gir bedre kontroll|Teknologiskenyheter.no
Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS, mottar ISO 9001 sertifikatet fra Frode Ervik Pettersen, daglig leder i Norsk Sertifisering AS.

Dokumentert AS er første firma i Norge innen sin bransje med ISO 9001 sertifisering. Selskapet utfører kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i eksisterende bygg, og uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter.

Sprinkleranlegg
-Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre branntekniske installasjoner skal oppdage en brann eller hindre spredningen av den. Eiere er ansvarlig for å dokumentere at sprinkleranlegget til enhver tid er forskriftsmessig, funksjonsdyktig og med den nødvendige dokumentasjon. Dette ansvaret kan ikke overføres ved avtale. Imidlertid er det i dag kun ca 10.000 av 40.000 sprinkleranlegg som noen gang er kontrollert.

-Så godt som ingen av disse har den nødvendige dokumentasjon, eller er uten feil og mangler. Det viser alvoret i denne situasjonen, sier daglig leder Anders Sandmæl.

ISO 9001
Den ISO 9001 sertifiseringen selskapet nå har fått, gjelder for følgende virksomhetsområde: «Uavhengig kontroll, førstegangskontroll, rutinekontroll, vedlikehold, dokumentasjon og veiledning innenfor stasjonære brannslukningsanlegg».

-Det var viktig for oss å kunne vise overfor kunder og samarbeidspartnere at vi har en unik kvalitet og kan dokumentere at vi har en kontinuerlig forbedring. Dette er viktig innenfor et fagfelt som i så stor grad gir eiere, driftspersonell og totalentreprenører frustrasjoner, problemer og unødvendige kostnader, forklarer Sandmæl.

Eiers dokumentasjon
Eierens problemer begynner når nybygg og byggeprosjekter overtas. Det er fordi dokumentasjonen ikke er komplett, og sprinkleranlegget har feil og mangler.

-Vi innførte UAVHENGIG KONTROLL som et begrep i forhold til sprinkleranlegg for over 2 år siden. Dette fordi nye eiere ikke lenger aksepterer dette, informerer Sandmæl.

«Revisjonsleder kvalitet»
Dette er en kvalitetssikring av prosjektering og montasje under byggeperioden, samt gjennomgang av den dokumentasjonen som leveres.

-Vi kan utføre uavhengig kontroll på grunn av den kompetansen vi besitter, og det styringssystemet vi har, forteller Sandmæl.

Den uavhengige kontrollen skjer på en positiv måte for alle parter, i sterk kontrast til hva folk tror, når dette blir en del av et byggeprosjekt. Det er billigere for både prosjekterende og utførende at feil og mangler avdekkes tidlig, samt at det gir grunnlag for forbedringer i selskapenes styringssystem. -REVISJONSLEDER KVALITET er en utdannelse jeg har tatt for å sikre at dette arbeidet skjer på en riktig måte, sier Sandmæl.

NS 12845 punkt 21
Sprinklerreglene, NS 12845 punkt 21, krever at sprinkleranlegg årlig skal kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Derfor er det billigere og bedre for eier at denne kontrollen utføres første gang som en del av byggeprosjektet. I Sverige og Danmark er det kun egne kontrollfirmaer som kan utføre kontroll av sprinkleranlegg, og de foretar normalt ferdigbefaring på vegne av byggherre.

Dokumentert sprinklerkontroll
DOKUMENTERT SPRINKLERKONTROLL er det begrep Dokumentert AS bruker for å beskrive det arbeidet de gjør, måten de gjør det på og dokumentasjonen som utarbeides. ISO 9001 sertifiseringen er en dokumentasjon på den kvaliteten som ligger i dette. FG sertifiseringen er en dokumentasjon på den formelle kompetansen. (FG – Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd).

-Det er derfor en stor glede å oppleve de positive tilbakemeldingene som kommer fra våre kunder, de som kommer i kontakt med oss og våre dokumenter, noe som tydelig viser at vi oppleves som noe nytt og som bidrar til forbedring. Kontinuerlig forbedring er også hva ISO 9001 dreier seg om, og derfor er dette noe vi fortsetter med og som våre kunder og samarbeidspartnere vil merke i fremtiden, avslutter Anders Sandmæl.