El-biler kan skape enormt avfallsproblem

El-biler kan skape enormt avfallsproblem
Andelen av el-biler øker globalt. Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?

Andelen av el-biler øker globalt. Men det er et ubesvart miljøspørsmål i sentrum av den elektriske bilbevegelsen: Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?

Antall elektriske biler i verden passerte 2 millioner i fjor, og Det internasjonale energibyrå anslår at det vil bli 140 millioner elektriske biler globalt innen 2030 hvis landene følger Paris-klimaavtalen. Denne elektriske kjøretøy'boomen' kan etterlate 11 millioner tonn brukte lithium-ion-batterier som trenger resirkulering mellom nå og 2030, ifølge Ajay Kochhar, administrerende direktør for kanadisk batterigjenvinning oppstart Li-Cycle.

Så få som 5% av batteriene blir resirkulert. Dette har en miljøkostnad. Ikke bare har batteriene en risiko for utslipp av giftige gasser hvis de er skadet, men kjernebestanddeler som litium og kobolt er begrensede og utvinning av mer kan føre til vannforurensning og uttømming er noen av mulige miljøkonsekvenser.

Det er imidlertid grunnlag for optimisme. Forbrukerelektronikk blir ofte forsømt i en skuff eller sendt til deponi. Dette antas å heldigvis ikke skje med elektriske biler. Bilproducenter vil være ansvarlige for innsamling og gjenvinning av brukte litiumionbatterier, og gitt batterienes størrelse, kan de ikke batterier lagres hjemme eller sendt til deponering.

EU gir batteriprodusentene ansvaret
EU-forskriftene krever at batteriprodusentene skal finansiere kostnadene ved å samle, behandle og gjenvinne alle innsamlede batterier, er allerede oppmuntrende sammenheng mellom bilprodusenter og resirkuleringsanlegg.