Domstol gir erstatning for mobilbruk
En italiensk domstol brøt nylig med internasjonal rettspraksis da den tilkjente en ansatt erstatning for skader han har pådratt seg ved å bruke mobiltelefon i jobben. «Dette er et gjennombrudd for mobil-ofre verden rundt», sier norsk ekspert.

Domstol gir erstatning for mobilbruk|Teknologiskenyheter.no
Dette en utrolig viktig dom, som vil bli studert i detalj verden rundt, sier Halmøy

Sivilingeniør i teknisk kybernetikk Sissel Halmøy har i en årrekke spesialisert seg på stråleskader fra elektromagnetisk stråling, og kaller altså den italienske dommen for et gjennombrudd.

Hun sier til Teknologiske Nyheter at dette vil kunne føre til at mange andre som er blitt skadet av sin mobilbruk i jobbsammenheng, kan øyne håp om erstatninger.

Først i verden
Ifølge mobilofferets advokat Stefano Berton er dette den første dommen i verden som virkelig slår fast en sammenheng mellom uforsvarlig mobilbruk og hjernesvulster. Mange har antatt at det er en sammenheng, og stadig større flokker helsepersonell mener det samme, men i rettslokalene verden rundt har det vært produsentenes argumentasjon som har vunnet fram til nå:

-Nettopp derfor er dette en utrolig viktig dom, som vil bli studert i detalj verden rundt, sier Halmøy til Teknologiske Nyheter. Hun viser til at dommen er meget spesifikk i forhold til at det dreier seg om mobiltelefon brukt i arbeids-sammenheng, og at det allerede er framsatt krav om at denne dommen må få konsekvenser for ansattes mobiltelefonbruk i fremtiden.

Roberto Romeo jobbet i Telecom Italia, og har fått tilkjent en månedlig utbetaling på 500 Euro etter at retten fant det bevist at hans massive bruk av mobiltelefon i jobbsammenheng bidro til utvikling av hjernesvulsten han ble rammet av.

Pliktig bruk av mobil
-Jeg hadde intet annet valg enn å bruke mobilen når jeg skulle snakke med kolleger og organisere arbeidet. I 15 år ringte jeg til stadighet: Hjemmefra, fra bilen, overalt hvor jeg befant meg var jeg tilgjengelig på mobilen, forteller Roberto. Symptomene han hadde til å begynne med, var at hans høyre øre var blokkert hele tiden. Da hjernesvulsten ble diagnostisert i 2010 var den heldigvis helt i starten, men jeg hører ikke lenger noe på det høyre øret, fordi de måtte fjerne hørselsnerven min, forteller Roberto Romeo til Deutsche Welle.

Produsentene
Retten valgte å sette til side rapporter fra produsent som legger til grunn at det de kaller «moderat bruk av mobiltelefon» ikke har noen som helst form for negativ påvirkning på folks helse.

-Denne dommen er derfor unik fordi den ikke bare knytter en klar sammenheng mellom mobilbruk og utvikling av hjernesvulster, men også tilkjenner offeret erstatning, understreker Halmøy. Hun viser til at flere forskningsmiljøer lenge har pekt på risikoene, men at det så langt har vært produsentenes rapporter som har vært utslagsgivende for rettsapparatet verden rundt.

-Men betyr ikke det at det har vært enslags «bukken og havresekken»- mentalitet ute og går?

-Det er lett å tenke seg at man kanskje ikke er grundig nok om en skal peke på mulige helseskadelige effekter av sine egne produkter i fremtiden. Når det gjelder de langsiktige effektene av mobilbruk, er det jo foreløpig smått med vitenskapelig underlag. Men her ser vi altså en rettsak som er et gjennombrudd for dem som ønsker at det sees nærmere på mulige skadevirkninger i fremtiden. Jeg er veldig spent på hva som vil skje i kjølvannet av denne dommen, sier Halmøy.

Finnes det lignende saker under oppseiling i Norden? Noen som kjenner til beviselige helseskader fra mobiltelefonbruk? Kontakt oss gjerne i redaksjonen i Teknologiske Nyheter. Dette vil vi gjerne vite mer om.