Skogmo industripark

Med utgangspunkt i industrivirksomhet knyttet opp imot primærnæring og byggevirksomhet har Skogmo Industripark utviklet seg til å bli stadig mer fremtidsrettet. I disse dager ansetter vi folk som skal fokusere på Industri 4.0, og samtidig spesialister i omdømmebygging.

Daglig leder Ole Joar Flaat er daglig leder av en svært spennende og fremtidsrettet industripark. Her er man aktivt søkende etter nye og spennende veier for sine medlemsbedrifter, og det i en park der man med beina solid plassert i industrivirksomhet knyttet opp imot primærnæring og byggevirksomhet allerede har greid å skape attraktivitet for nye bedrifter. Men næringsparken vil videre, og har nettopp vedtatt spennende tiltak til beste for medlemsbedriftene.

overhallagruppen

Bredt spekter
-Vi har et bredt spekter bedrifter, med Overhalla-Gruppen, hvor Overhalla Betongbygg og Overhalla Hus er to av aktørene, og Pharmaq som motorene, og de som kanskje er mest kjent regionalt. Likevel er vi bevisste på at det nettopp er bredden av bedrifter, med små og mellomstore virksomheter som utgjør ryggmargen i industriparken vår. Så når vi nå skal ta steget videre, og legge grunnlaget for en felles industrifremtid, er veien kort til å tenke Industri 4.0. Den kommer jo som en bølge som vil slå inn over norsk industri om kort tid, og som vi skal være forberedt til å ta imot. Men i tillegg er det viktig for oss å utvikle det gode omdømmet som vår industripark har skaffet seg, og derfor er det at vi også styrker denne kompetansen, understreker han.

-Hva er det som gjør at dere er såpass på hugget om dagen?
-Vi har alltid forsøkt å tenke fremtidsrettet, og være i forkant av utviklingen. Så viser nå utfordringen i å bli enda bedre, og altså være såpass fremoverlent at vi tenker på de utfordringene bedriftene vil komme til å møte i fremtiden, og legge forholdene til rette for at det skal fungere godt.

Fleksibilitet
-Vi har et fokus på noe av det samme som Overhallafjøs – et produktsamarbeid mellom flere selskaper i parken. De har stor suksess med dette konseptet, og vi tenker at hele industriparken nok kan følge denne suksessoppskriften. Vi tror at det er viktig å være langt fremme teknologisk, og vil gjerne også trekke til oss flere bedrifter som er det. Men igjen: Det er bredden av bedrifter som kanskje er det viktigste beviset på at vi har fått ting til her, og som også kommer til å legge grunnlaget for at fremtidige bedrifter skal vokse og trives her. Husk at vi ligger midt i Namdal, med kun 35.000 innbyggere i en region på størrelse med Buskerud fylke. Likevel har vi en industripark som har et samlet omsetningsmål på 3 milliarder kroner i 2020, og vi tenker at vi da skal ha rundt 600 ansatte her. Det er ganske så bra, synes vi.

Skogmo industripark

Workshop
Vi hadde 22 mars en workshop med SINTEF, der vi blant annet så på de samfunnsmessige utfordringene fremover med en Industripark i vekst beliggende i distrikts-Norge. Ett utfordringsbilde er demografi, eller alder på befolkningen, som gir færre arbeidstakere pr andel eldre innbyggere. Det er en utfordring for oss, og vi vil derfor satse på et bredt samarbeide for å se på det såkalte 24-timers mennesket: Hvordan skal vi utvikle oss for å få enda flere attraktive arbeidssøkere hit til Namdal og vår industripark? Per i dag finnes det bedrifter her som ønsker seg folk på master-nivå, men som i stedet velger å utvikle medarbeiderne sjøl, fordi det kan ta for lang tid å få tak i rett mannskap. Derfor er universitetstilbud i Namsos så viktig for oss og betydningsfullt å utvikle studiene der også, både for førstegangsstudenter og innen etter- og videreutdanning.

-En spennende jobb å være leder i denne parken, altså?
-Spennende og trivelig! Vi skal gjøre en god jobb for de små og mellomstore bedriftene fremover, og utfordringene er mange. Både teknologi og omdømme skal være i fokus også i fremtiden, slår Flaat fast.

Ole Joar Flaat
Daglig leder
Telefon: 930 87 867
Epost: ole@skogmoindustripark.no
Besøk oss