Det lønner seg å satse på egne ansatte!

Satset på lærlinger - doblet omsetningen|Sjur B. Hansen i Malermesterne AS

-Jeg hadde vel ikke akkurat tenkt at det skulle gå sånn, men når det nå viste seg at vi hadde en såpass positiv utvikling, er det jo utrolig moro. Det viser altså at det kan lønne seg for bedriften å satse på sine egne ansatte.

Sjur B. Hansen i Malermesterne AS er nestleder i MLF – Malermesternes Landsforbund, og er 3. generasjon malermester. I de siste månedene har bedriften hans utviklet seg fra om lag 20 millioner kroner i omsetning til å passere 40 millionersmerket. Årsaken er å finne i det faktum at han har bidratt til at 4 av hans ansatte nå har tatt – eller er i ferd med å ta – svennebrev: To har allerede tatt svennebrev, en går opp til høsten, ei jente er ferdig i 2018 og ei i 2020. I tillegg er det en av svennene som har tatt fatt på mesterutdannelsen sin.

«Det lønner seg for bedriften å satse på egne ansatte»

Svennebrev
-Både som bedriftseier, som privatperson og som medlem av MLF's styre er jeg opptatt av rekrutteringen til bransjen. Den har vi slitt med i de seinere årene, det er ikke til å stikke under en stol. Men jeg er vokst opp med at det er en helt naturlig ting for en bedrift å ha lærlinger, og slik har jeg likt å ha det i den tiden jeg har drevet selv. At det skulle bli så mange på kort tid, og at det skulle få den virkningen det har hatt, var likevel overraskende, forklarer Hansen:

Han hadde nemlig polsk arbeidskraft innleid, som så mange andre i byggenæringen. Men det gikk ikke veldig lang tid før han ansatte flere av dem. Fortsatt som det som i enkelte deler av byggebransjen går under navnet «ufaglært fagarbeider». Men de fire ville mer, og da dette gikk opp for Sjur B. Hansen, var det ikke nei i hans munn: Dersom folk ansatt hos ham ønsket å gå videre som lærlinger, ville han at bedriften ikke bare skulle støtte dem i det, men faktisk betale for utdannelsen. Dette ble særdeles godt mottatt av de ansatte:

-Jeg er veldig glad for å jobbe i en bedrift som satser så mye på meg, sier Marcin Miezwa, som nylig tok svennebrevet.

Påvirket driften
Hadde noen på forhånd fortalt Hansen hvordan denne satsingen skulle komme til å påvirke selskapets utvikling, hadde han nok vært skeptisk, innrømmer han. I perioden etter at han gjorde valget om å satse på de fire, har nemlig veksten i bedriften vært formidabel. Han har lett etter andre grunner for dette, og de finnes nok, men den viktigste grunnen er likevel å finne i den enhetsfølelsen og det felles ønsket om å satse. Det har påvirket hele bedriften, og altså samlet sett ført til en fordobling av omsetningen i selskapet:

-Det er fantastisk. Jeg er virkelig stolt av medarbeiderne våre, ikke bare fordi vi øker omsetning og resultat, men fordi vi har det så bra sammen. Arbeidsdagene er trivelige, og man føler at det man skaper sammen, er et lite stykke norgeshistorie. Vanligvis er jeg ikke en mann av så sterke ord, men jeg føler behov for å løfte fram det som nå skjer, sier han.

Samlet satsing
-Hva har du som bedriftsleder lært av den perioden som nå ligger bak deg?

-For det første er jeg opptatt av at denne perioden ikke ligger bak hverken meg eller oss. Tvert om tror jeg den kommer til å fortsette i lang, lang tid framover. Det sier jeg fordi jeg kjenner mine kolleger godt, og vet at de kommer til å stå på også i tiden framover.

Fordi det er skapt en vinnerkultur i bedriften vår, er jeg også ganske så sikker på at vi kommer til å utvikle bedriften ytterligere, uten at det er et mål i seg selv å bli større.

«Jeg er virkelig stolt av medarbeiderne våre!
Sammen skaper vi et lite stykke norgeshistorie»

Vi har sterk fokus på at kundene våre skal være fornøyde, men vi selger oss ikke på billigsalg. En utbredt misforståelse er at man gjerne får flere oppdrag om man går ned i pris. Og jeg hører det ofte. La oss si at det er snakk om et malerprosjekt som er kalkulert til for eksempel 100.000 kroner eks mva. Så sier folk at: Jo, vi vil gjerne bruke dere, men du er litt for dyr. Andre har kommet med anbud som kanskje ligger 15-20.000 kroner lavere enn deg.

-Og da går du ned i pris?
-Nei, det er hele poenget: Mitt svar er da at jeg er veldig glad for at de vil bruke oss, men om det skal skje, så er prisen den vi har levert inn. Skal de ha det billigere, må de gi jobben til noen andre. Og da hender det så klart at vi mister jobben. Men vi beholder selvfølelsen, og stoltheten over yrket. Det er viktig for oss alle, også for de 4 nyutdannede som nå satser på oss, og som vi kommer til å jobbe med i mange år framover, slår han fast.

De fire varierer i alder, og det er også en jente blant dem. Men alle kommer fra Polen, og kommer til å jobbe i Malermesterne AS i overskuelig fremtid, slår de fast. Veksten i selskapet vet de at de har skapt sammen, og optimismen er til å ta og føle på. De vet nok ikke helt hva fremtiden vil bringe, men de er veldig klare på at den vil bli spennende, og at de skal møte den sammen. Oppturen har nemlig akkurat begynt.

Malermesterne AS

Daglig leder: Sjur B. Hansen
Tlf: 22 97 03 00
E-post: sjur@malermester.no