Riktig kompetanse krever nytt tankesett

Riktig kompetanse krever nytt tankesett
Rapporten analyserer Cedefops European skills and jobs survey, et datasett som dekker rundt 49.000 voksne arbeidstakere.

Kompetansemangel og feil kompetanse utgjør store bekymringer for det europeiske arbeidsmarkedet, skriver Cedefop i rapporten Insights into skill shortages and skill mismatch.

Fire av ti europeiske arbeidsgivere opplever vanskeligheter med å finne arbeidstakere med rett kompetanse. Samtidig er arbeidsledigheten i Europa høy. Digitalisering og økende krav til tekniske ferdigheter fører til bekymringer om den europeiske arbeidsstyrken er tilstrekkelig forberedt på det rapporten omtaler som den fjerde industrirevolusjon.

Til tross for bekymringer om manglende ferdigheter, er over 39% av voksne arbeidstakere i EU ansatt i stillinger av dårlig kvalitet. Rapporten analyserer Cedefops European skills and jobs survey, et datasett som dekker rundt 49.000 voksne arbeidstakere. Sammenligning av data viser at kompetanse og mangel på kompetanse, er et komplekst og flerdimensjonalt fenomen. Rapporten oppfordrer derfor beslutningstakere til å se på utfordringen med nye perspektiver og med vekt på livslang læring, aktivering og god praksis.

www.europabanken.no