NGI bidrar aktivt på ICSMGE konferansen i Seoul

 NGI bidrar aktivt til den 19 ICSMGE konferansen
Farrokh Nadim og Magnus Rømoen på NGI stand nr. 47 Foto NGI

Verdens geoteknikkekspertise er nå samlet i Seoul, Korea. NGI bidrar aktivt til den 19. ICSMGE "International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering".

"Dette er en enestående mulighet til å møte våre koreanske og internasjonale samarbeidspartnere og bli oppdatert på det som skjer i Asia og resten av verden," sier Lars Andresen, NGIs administrerende direktør.
Den internasjonale geoteknikkforeningen ISSMGE, som arrangerer konferansen, har en rekke tekniske komiteer. NGI-ere er aktive i flere av disse og arrangerer onsdag 20. september en workshop innen Offshore geoteknikk. Tema er "Foundation Design of Offshore Wind Structures".

NGI har en stor gruppe på 19th ICSMGE i Seoul. NGIs Farrokh Nadim holder tirsdag 19. september en honours lecture om risikovurdering i geoteknikk. NGIs deltakere holder en rekke presentasjoner og er å finne på stand nr. 47.

Ledende universiteter og entreprenører
Nærmere 2000 geoteknikere fra 80 land er tilstede i Seoul på konferansen, som arrangeres hvert fjerde år. Neste gang holdes ICSMGE i Sydney, Australia i 2021.

Ved oppstart av konferansen holder den internasjonale foreningen sin generalforsamling. Her velges blant annet presidenten for neste fire år. For perioden 2017-2021 ble Prof. Charles Ng fra Hong Kong valgt. Magnus Rømoen, formann i Norges Geotekniske Forening, representerte Norge på generalforsamlingen.

Korea og Norge har mange av de samme geotekniske utfordringer, knyttet til vindkraft til havs, skred og skredfare, samt tunneler og broer. Derfor har NGI signert forsknings- og samarbeidsavtaler med ledende koreanske institusjoner og et offentlig universitet. Disse er KICT Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology; KISTEC Korea Infrastructure Safety and Technology Corporation; og KAIST– the Korea Advanced Institute of Science and Technology.

På prosjektbasis, har NGI bidratt med rådgivning og kompetanse til noen av landets store entreprenører, som Daelim Industrial, Hyundai og GS Group.

"Disse og andre selskaper tilbyr interessante og utfordrende muligheter for oss, både i form av rådgivningsprosjekter og forskning," sier adm. dir. Lars Andresen, NGI.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.