Franzefoss - 20 år med inkluderende arbeidsliv

Foto: Anja Sønstevold, Informasjonsmedarbeider Franzefoss AS

Franzefoss og Oslo Produksjon & Tjenester feiret 20 års samarbeid med besøk av byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund.

I 20 år har personer fra Oslo Produksjon & Tjenester (OPT) hatt sitt daglige arbeidssted på Franzefoss’ gjenvinningsanlegg på Haraldrud. Det ble feiret med besøk av byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund.

– Det var spennende å vise byråden hva vi jobber med. Det var også gøy at alle var samlet i kantinen og spiste god mat sammen, sier Jon Henrik Jansen.

Jansen er én av rundt 30 personer fra OPT som jobber på Haraldrud. Siden 2012 har han sortert elektrisk avfall som lyspærer, lysstoffrør og batterier på Haraldrud gjennom ordningen varig tilrettelagt arbeid.

– Jeg liker jobben min fordi arbeidsdagen er variert. I tillegg er det en veldig bra gjeng som jobber her, og innimellom drar vi på turer eller kino sammen, sier han.

Imponert byråd
OPT er en arbeidsmarkedsbedrift som bistår personer med å komme ut i jobb gjennom varig tilrettelagt arbeid eller arbeidstrening. I tillegg til å sortere elektrisk avfall hos Franzefoss, er OPT ansvarlige for vaktmestertjenesten og kantinen på Haraldrud. Byråd for næring og utvikling, Kjetil Lund, ble imponert over det han fikk se.

– Dette var en veldig fin opplevelse. Måten Franzefoss og OPT skaper arbeidsplasser og gir muligheter til personer med ulik bakgrunn på, er imponerende, sier han.

Det som gjorde sterkest inntrykk på han, var møtet med menneskene.

– Alle var veldig hyggelige og stolte av jobben de gjør. Jeg ble fortalt at OPT-teamet har under tre prosent sykefravær, noe som vitner om at de liker jobben sin og det sosiale fellesskapet det gir. Dette er en av de fineste opplevelse jeg har hatt så langt som byråd, sier han.

Viktig for Oslo by
Dagen ble feiret med taler og god mat laget av OPT-teamet selv i kantinen på Haraldrud. Etterpå var det omvisning på de delene av gjenvinningsanlegget OPT har ansvar for.

– Samarbeidet gir ikke bare arbeidsplasser til personer som ellers kunne stått utenfor arbeidslivet, men gjenvinningsoppgavene OPT utfører er viktig for miljøet og Oslo by. Det var imponerende å se hvor stålkontroll de ansatte hadde på jobben sin, sier Lund etter omvisningen.

Vellykket arrangement
Etter arrangementet kunne regionleder i Franzefoss Gjenvinning, Frank Almaas, og administrerende direktør i OPT, Anne Kirsti Melhus, puste lettet ut.

– Dagen har vært veldig vellykket. Jeg var imponert over interessen til byråden, som gikk rundt og hilste på alle og til og med var inne på kjøkkenet et par ganger, sier Almaas.

At byråden var tilstede under feiringen, vitner om hvor viktig arbeidet OPT og Franzefoss gjør, er, mener Melhus.

– At byråden deltok er en fin bekreftelse på at arbeidet vi gjør er viktig og betyr mye for mange. Det var også hyggelig å vise fram det vi driver med, arbeidsgleden og hvordan samarbeidet fungerer i praksis, sier hun.

Nå håper Melhus at samarbeidet skal fortsette i mange år fremover.
– At vi feirer 20 års samarbeid i dag vitner om et godt samarbeid som er verdifullt for begge parter. Jeg håper det varer i minst 20 år til, avslutter Melhus.