Ny og energismart teknologi hos Hydro

Ny og energismart teknologi hos Hydro
Norsk Hydro starter produksjon ved teknologipiloten på Karmøy. Foto: Norsk Hydro

Hydro startet i dag den første produksjonen ved teknologipiloten på Karmøy. Dette markerer begynnelsen på verifisering av verdens mest klima- og energieffektive aluminiumteknologi i industriell skala.

- Vi produserer nå aluminium i teknologipiloten, og vi er svært glade for at vi kan begynne å bruke denne teknologien i industriell skala, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Sammenliknet med verdensgjennomsnittet vil teknologien Hydro har utviklet bruke 15 prosent mindre energi i aluminiumproduk­sjonen, med de laveste CO2-utslippene i verden. Med det lave energiforbruket og den høye produktiviteten kan Hydro trygt hevde at teknologipiloten på Karmøy vil bli verdensledende.

- Med denne teknologipiloten har vi utviklet verdens beste elektrolyseteknologi, med lavt energiforbruk, høy produktivitet, og lav miljøpåvirkning, sier Aasheim.

Den banebrytende teknologipiloten består av fysiske teknologielementer og et mye bedre prosesstyringssystem. Flere av disse elementene kan tilpasses og brukes i Hydros eksisterende smelteverk. Teknologien er derfor ikke bare godt nytt for Karmøy, men for alle primærverkene i Hydro.

Teknologipiloten er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn, og består av 48 celler med HAL4e-teknologi (12,3 kWh/kg) og 12 celler med HAL4e Ultra-teknologi (11,5-11,8 kWh/kg). De samlede kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, og består av netto prosjektkostnader på 2,7 milliarder kroner og rundt 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova.

Investorkontakt
Even Simonsen
+47 97953364
Even.Simonsen@hydro.com

Mediakontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com