Ny teknologi muliggjør fiskeoppdrett til havs

teknologi for å muliggjøre fiskeoppdrett til havs
Systemet kan motstå bølger på 17+ meter, og ved vedvarende stormer kan systemet senkes under havoverflaten for å hindre ødeleggelse

Sunnere fisk og mindre forurensing. En israelsk bedrift har brukt sin teknologi for å muliggjøre fiskeoppdrett til havs. Gjennom innovative løsninger utnyttes havstrømmer til å redusere negative miljøpåvirkninger.

Et EU finansiert prosjekt (OCEANFISH) har gjort det mulig for israelske Gili Ocean Technologies (GOT) å prøve ut eksisterende løsninger i tøffe forhold i åpent hav, av dette har det kommet flere nye innovasjoner.

Bedre kvalitet
OCEANFISH har tilpasset Subflexsystemet slik at fiskeoppdrett altså kan foregå til havs. Dagens oppdrettsanlegg ligger nær land og produserer forurensing i form av overflødig fôr, fiskeekskrementer, og utstrakt bruk av antibiotika. På 70-80 meters dyp kan oppdretterne produsere fisk av bedre kvalitet og samtidig redusere den negative miljøpåvirkningen betraktelig.

Nye løsninger
Systemet kan motstå bølger på 17+ meter, og ved vedvarende stormer kan systemet senkes under havoverflaten for å hindre ødeleggelser. OCEANFISH har også kommet opp med innovasjoner for overvåking og foring av fisken i anleggene, samt et nytt plassbesparende design. Systemene har gjennomgått omfattende testing i havet og forventes være klare for det åpne markedet i april 2018.

Mer informasjon (engelsk)

www.europabanken.no