Gründer i fokus!

Gründer i fokus!|Teknologiskenyheter.no
Har du, eller kjenner du noen som har en god idé, sterk vilje og fokus på kreativitet og innovasjon?

Er du gründer, kjenner du en gründer eller jobber du for en gründer? Sitter du på gode løsninger for fremtidens teknologi? Da vil vi høre fra deg!

Teknologiske Nyheter vil løfte driftige entreprenører med gode ideer & løsninger for fremtidens teknologi fram i lyset.

Har du, eller kjenner du noen som har en god idé, sterk vilje og fokus på kreativitet og innovasjon?
Vi vil vite hva som er på gang innen teknologi, digitalisering, forskning, næringsmiddel, bygg/anlegg, automasjon, energi/elektro, verksted- eller prosessindustri.

Vi lever i en digital og global verden, hvor store omstillinger påvirker industri, arbeidslivet og det grønne skiftet. Det er viktig å tenke nytt, se potensialet og få til bransjeoverskridende samarbeid. Teknologiske Nyheter vil ha gode og ekte historier om mennesker, kompetanse og ideer.

Norge trenger framtidstro, Norge trenger gründere!

Kontakt vår sjefsredaktør Jørn Wad på mail jorn@teknologiskenyheter.no

Vi mener det er industribedriftene som har bygget vår velferd, og det er dem vi må se til i framtiden om velferden skal fortsette.

Teknologi er en viktig del av dette. Ikke fordi den teknologiske utviklingen skal styre oss, men fordi menneskeheten skal fortsette å bruke teknologi og industri for å styrke vår velferd. Mer om oss.