«Dramatisk dumt» fra AP-Støre?

«Dramatisk dumt» fra AP-Støre?
AP skaper usikkerhet om fremtidig avfallsdeponi i Brevik Foto: Arbeiderpartiet

-Dette er dramatisk dumt, sier tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, nå leder for Norges Industri, Stein Lier Hansen til VG. Han uttaler seg om Ap-lederens garanti mot at et fremtidig avfallsdeponi for farlig avfall skal legges til Brevik.

Jonas Gahr Støre høstet bred kritikk for denne garantien onsdag, under en uke før valget. Og mye tyder på at det som sikkert var ment som et innspill for å høste stemmer i den tradisjonelle AP-bastionen Grenland, bragte ham det motsatte: En proteststorm.

Les også: Hvor ble det av industripolitikken?

Kritikk
Han fikk kritikk fra den ene etter den andre utover onsdagen: Sentrale LO-tillitsvalgte i regionen, NHO og tidligere miljøvernminister for AP, Torbjørn Berntsen tok avstand fra Støres utspill. Hos oss i Teknologiske Nyheter har vi tidligere etterlyst den tidligere så tydelige industripolitikken man hadde her i landet, hvor nettopp AP sto i spissen for å bygge landet – også gjennom satsing på industrien.

Når AP blir presset på dette onsdag, lar Støre partiets energi – og miljøpolitiske talsperson, Terje Aasland, svare. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende: I stedet for å se dette som et saksfelt som til de grader omhandler industriens fremtidige arbeidskår – spesielt for de 140 bedriftene som totalt er avhengig av er slikt deponi – ser altså AP-ledelsen dette kun fra et miljøpolitisk ståsted. Og svaret blir deretter:

«Debatten om deponi i Brevik har illustrert at vi trenger en helhetlig tilnærming til håndtering av farlig avfall. En nasjonal strategi må se på hvordan vi kan redusere avfallsmengden, mulighetene for gjenbruk og behov for deponi. Dette er i tråd med målet om en sirkulær økonomi», fremholder han overfor VG.

Mangler
Teknologiske Nyheter har tatt mål av seg til å fremsnakke industrien og teknisk baserte og- fokuserte bedrifter. Vi har fulgt årets valgkamp nøye, nær sagt med lupe, uten å finne en eneste debatt som omhandler industriens arbeidsvilkår. Heldigvis har det vært tendenser til å ville gjøre noe med yrkesfagene, men også dette er kommet i skyggen av mange andre saker.

Når det så endelig kommer en sak fram mot slutten av valgkampen, har altså ledelsen i landets største parti det fokus at et deponi som til og med Miljøstiftelsen Bellona ønsker seg, skal havne ut i en muligens endeløs utredningsfase. Det er tross alt en stund siden Torbjørn Berntsen var miljøminister, og allerede HAN arbeidet med dette.

Å spenne ben for disse planene på oppløpssiden for å kaste industrien – i alle fall den delen som fortsatt er avhengig av et slikt deponi - ut i en usikker tilværelse, er mildt sagt underlig.

Fokuset til miljøpolitisk talsmann for partiet har også utelukkende industribegrensende fokus: Reduksjon av avfallsmengden og muligheter for gjenbruk. Dette er også en oppsiktsvekkende uttalelse fra AP-hold: Hva tror man indutrien har drevet med de seinere årene? Gjenbruk og reduksjon av energibruk og avfallsmengde står på den daglige agendaen til en masse industribedrifter landet rundt.

Tvang?
AP vil ikke tvinge avfallsdeponi på lokale kommuner som ikke vil ha det, er AP`s argument og begrunnelse. I utgangspunktet høres det ut som en meget god grunngiving. Men nå er det nå en gang slik at dersom man i siste liten skal kullkaste planer som har vært arbeidet med i 20 år, bør man ha særdeles gode grunner for det. Og et deponi trengs avgjort. Dette blir en ny variant av den gamle debatten: Alle vil ha motorvei, bare den går utenom ens egen hage. Hadde politikerne hatt klar en gjennomarbeidet industripolitikk her i landet, hadde et slikt deponi allerede stått klart.