Teknologiskenyheter.no inngår fra og med 30.juni 2019 i NorskByggebransje.no

Vi vil fortsatt ha fokus på teknologi, men vil i langt større grad rette blikket mot teknologiske løsninger og nyheter innen den norske byggebransjen.

Kontakt oss på tips@norskbyggebransje.no