For å bli valgt må man være kjent, for å bli kjent må man bli sett

For å bli valgt må man være kjent, for å bli kjent må man bli sett.

Vi ønsker alle å ta en unik, attraktiv og relevant posisjon i vårt markedet. Vi vil ha et sterkt varemerke, et godt omdømme og bygge en solid merkevare. Det krever strategi, fokus, langsiktighet og økonomiske midler.

De fleste av oss har imidlertid begrensede ressurser - i form av tid, kompetanse og penger til langsiktig posisjoneringsarbeid.

Med digital markedsføring har vi fått uante muligheter for å skape oppmerksomhet, nå relevante og nye målgrupper i et større geografisk spredt området. Salg og markedsføring har for lengst blitt en og samme disiplin i digitale og sosiale kanaler. I dag er alle på nett og i sosiale medier, og de som ikke er det - bør være det.

Hvordan står det til i din bedrift?
Er nettsiden oppdatert? Relevant? Fungerer alt som det skal? Funksjonell i 2017?

Mer eller mindre mobilvennlig enn bestefar? Tiltrekker den nye kunder eller bare de som allerede kjenner til dere? Hvor langt har dere kommet med sosiale medier? I hvilke kanaler treffer dere relevante målgrupper? Til hvilken tid på døgnet treffer dere dem?

Er din bedrift klar, trygg og moden for å bli sett, kjent og valgt?
Vi i Teknologiske Nyheter vet norsk industri i hovedsak består av små og mellomstore bedrifter. Vår fokus er utelukkende å fremsnakke industrien. Vi mener det er industribedriftene som har bygget vår velferd, og det er dem vi må se til i fremtiden om velferden skal fortsette.

Derfor er en stor del av vår jobb fokusert på å synliggjøre norsk industri lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For kampen om kunder, oppdrag og medarbeidere foregår ikke lengre lokalt - men globalt.

Våre erfarne journalister gjør deg best på innhold! Våre erfarne digitale og sosiale eksperter sørger for at du når rett målgruppe, i relevante kanaler til optimale tidspunkt. Så fram til du er klar til å gjøre alt selv er du velkommen til å benytte vår kompetanse, erfaring og nettverk.

Ta kontakt, sammen retter vi blikket fremover, for å speile utviklingen – slik den vil komme til å bli.


Ellen Øiesvold Palsén
Tlf: +47 41240567
ellen@teknologiskenyheter.no