headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Teknisk sjef

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3557090869

Søknadsfrist: 15-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Teknisk sjef - Kommunalteknikk

Vi tilbyr en sentral og utfordrende lederstilling i Trondheim kommune. Du får stort ansvar med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Trondheim kommune har som ett hovedmål å være en by hvor det er lett å leve miljøvennlig. Som teknisk sjef, har du en sentral rolle i realiseringen av dette målet. Trondheim er en raskt voksende by som krever utvikling og vedlikehold av en moderne teknisk infrastruktur, og at det legges til rette for at innbyggerne har tilgang til attraktive rekreasjonsområder.

Teknisk sjef rapporterer til kommunaldirektør for byutvikling, er medlem av kommunaldirektørens ledergruppe og er medansvarlig for den overordnede, strategiske utvikling av bysamfunnet.

Arbeidsoppgaver:

Teknisk sjef leder enhet for Kommunalteknikk med 85 medarbeidere. Enheten har ansvar for utvikling av byens kommunaltekniske anlegg innen veg, park- og grøntområder, vann, avløp, avfall og geoteknikk. Ansvaret omfatter utarbeidelse av hovedplaner innen disse fagområdene samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av nye anlegg, rehabilitering og vedlikehold. Kommunalteknisk enhet har et totalt investeringsbudsjett på 700 millioner kroner per år.

Kvalifikasjoner:
Høyere relevant utdannelse på masternivå
Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet
Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
Erfaring med strategisk ledelse i nært samspill med andre enheter, etater osv.

Utdanningsretning:
Allmen- / Natur- / Realfag
Administrasjon og ledelse
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Forståelse for ledelsesutfordringer i politisk styrte organisasjoner
Visjoner for utvikling av Trondheim til en enda mer attraktiv by
Vilje til samarbeid og helhetstenkning
Evne til å være tydelig, inkluderende og inspirerende og som fremmer vekst og utvikling for den enkelte og organisasjonen

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon
Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens tjenesteutvikling generelt
Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
Et godt utbygd lederutviklingsprogram
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Einar Aassved Hansen Kommunaldirektør, tlf: +47 930 58 685

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to teknologiskenyheter.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Teknologiske nyheter. All rights reserved.

teknologiskenyheter.no