headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Prosjektleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3521538235

Søknadsfrist: 27-08-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Prosjektleder - klima - Miljøenheten

Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.

Gjennomføring av Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 krever innsats fra hele kommunen og bysamfunnet, innen feltene bygg og energi - transport - avfall og forbruk.

I Miljøenheten er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder for gjennomføring av kommunedelplan energi og klima. Stillingen er lagt til Avdeling klima og samfunn som har hovedansvar for å koordinere gjennomføringen av kommunedelplanen. Planen består av mange delprosjekter og tiltak. Prosjektlederen skal administrere og koordinere disse, og utvikle og igangsette nye tiltak. Prosjektlederen vil lede en arbeidsgruppe og rapportere til en styringsgruppe på ledernivå. Prosjektlederen vil delvis jobbe direkte ut mot andre enheter og samarbeidspartnere, og delvis gjennom andre klimarådgivere som også fungerer som endringsagenter på vei mot nullutslipssamfunnet.

Miljøenheten har ca 45 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og kulturminner. Miljøenheten er organisert under kommunens byutviklingsområde.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektledelse
Kommunikasjon
Nettverksarbeid
Rapportering
Saksbehandling
Holde oversikt over nasjonale og internasjonal klimapolitikk
Holde kontakt med nasjonale myndigheter og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
Prosjektledererfaring
Kunnskap om klimaendringer og utslippsreduserende tiltak
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper på norsk og engelsk.

Utdanningsretning:
Samfunnsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du må være uviklingsorientert, strukturert og ha fokus på framdrift
Du må ha evne til å skape entusiasme og være en god relasjonsbygger
Du må være en initiativrik person som både kan samarbeide tverrfaglig og jobbe selvstendig.
Du må være innstilt på å ta i et tak der det trengs.
Du må ha hjerte for klimasaken.

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Muligheten til å gjøre Trondheim enda bedre.
Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver
Tverrfaglig miljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Marianne Langedal Miljøsjef, tlf: +47 91760091

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to teknologiskenyheter.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Teknologiske nyheter. All rights reserved.

teknologiskenyheter.no