Mobile varmekraftverk med nye bruksområder

Mobile varmekraftverk med nye bruksområder
HeatWorks mobile varmekraftverk utmerker seg også ved å være enkle å betjene. Foto HeatWork AS

HeatWorks mobile varmekraftverk finner nye bruksområder. Gjennom 15 år har de utviklet og optimalisert sitt varmesystem med tanke på bruker- og klimavennlighet.

Med sitt lukkede system med varmetransporterende væske, er HeatWork ledende når det gjelder alt fra teletining, frostsikring, byggvarme og betongarbeid. Den miljøvennlige løsningen har også vist seg effektiv i kampen mot veggdyr. Vanligvis blir disse skadedyrene bekjempet med gift og gasser, men med HeatWorks system blir dyrene fjernet ved hjelp av varme. Varmen transporteres rundt via lukkede slanger, og vanndampen inne i slangene kan holde inntil 100 grader C. Dette er det ingen andre enn HeatWorks teknologi som klarer.

HeatWorks mobile varmekraftverk utmerker seg også ved å være enkle å betjene. En enkelt person kan sette anlegget i gang. Varmeslangene rulles ut ved to tastetrykk på betjeningspanelet, og varmekraftverket arbeider uten tilsyn. Tine- og varmekonsept til HeatWork består av en fyringskjele og varmesystem som sirkulerer en varmetransporterende væske gjennom et lukket system. Væsken varmes opp til ønsket temperatur og sirkulerer i et internt system og et eksternt system. Det eksterne systemet består av slanger som legges i sløyfer på bakken som skal tines opp. Hastighet og temperatur på væsken reguleres av operatøren gjennom styringsteknologien.

Kundene ønsker å drive miljøvennlig
I flere år allerede har entreprenører gjort seg nytte av disse mobile varmekraftverkene til teletinig. Det er ikke lenger snakk om å stoppe arbeidet i kalde perioder. Dette gir mer forutsigbart arbeidsframdrift, og det blir lettere å overholde tidsfrister.

-HeatWork er alene om 100°C-maskiner og dobbel tineeffekt. At vi også har lav vekt på våre maskiner, fokus på kvalitet og hele tiden optimaliserer brukervennligheten, gjør at kundene våre er fornøyde og kommer tilbake. Den høye temperaturen, kombinert med egenutviklede og miljøvennlige teknologi, gjør at flere og flere tar i bruk våre produkter til byggvarme og byggtørk. Tilbakemeldingen er også at kundene ønsker å drive mest mulig miljøvennlig, og at det er god økonomi i utstyret vi leverer, sier salgsleder Tommy Larsen.

Siden HeatWork varmer via et lukket system er disse varmekraftverkene miljøvennlige og avgir minimalt med avgasser. Maskinkonseptet er i tillegg stillegående.

De senere årene har HeatWork-teknologien blitt tatt i bruk i økende grad i betongarbeid. Selskapet tilbyr løsninger som sikrer rett temperatur for herding uansett utetemperatur. Termostatstyringen sikrer rett temperatur. Betongkonstruksjonene får lik temperatur gjennom hele konstruksjonene og det sikrer en opptil 85% raskere herdetid.

Varmekraftverket er norskprodusert, og selskapet har hovedkontor og moderne produksjonslokaler i Narvik.