3D-utskrifter endrer risikolandskapet

3D-utskrifter endrer risikolandskapet
I dag kan reservedeler og produkter lages i små serier takket være muligheten for å bruke 3D-skrivere.

Nå er det mulig å skrive ut produkter og reservedeler i 3D. - Som forsikringsselskap skal vi være en støtte i tilpasningen til ny teknikk, sier risikospesialist Matti Sjögren i forsikringsselskapet If.

Teknikken med 3D-skrivere, som legger sammen materialer lag for lag, har eksistert i noen år. Nå har teknikken blitt mer raffinert, og det innebærer at det går an å lage mer komplekse detaljer. Bruk av nye materialer, som metall og plast, gjør at bruksområdene blir flere.

Men hva er risikoene med denne teknikkrevolusjonen?
- Det er færre materialer som egner seg for 3D-produksjon enn for andre produksjonsmetoder, og for å nå høy kvalitet kan det kreves ytterligere bearbeiding av produktene. Unike og utestede kan også lede til kvalitetsproblemer, som i sin orden skaper risikoer som omfattes av forsikringer for eiendom og produksjonsavbrudd, sier Matti Sjögren i If.

En av utfordringene med 3D-skrivere er produktansvaret. I øyeblikket er den som lager et fysisk produkt ansvarlig for kroppsskader og skader på forbrukernes eiendom. Men om forbrukeren selv er «produsent» så fungerer ikke de gamle reglene.

For forsikringsbransjen betyr det at kartet kanskje må tegnes om.
- I dag er det ikke klart om produsenten av skriveren også skal anses for å være ansvarlig produsent for sluttproduktet. Det finnes heller ingen nye regler som gjør programvareutviklerne ansvarlige. Den ansvarlige parten kan finnes et sted i kjeden til sluttbruker, men avtalene mellom partene gjør det vanskelig å finne eksakt hvor. Denne produksjonsmetoden er i allmenhet ikke regulert eller standardisert, sier Sjögren.

Risk Management-organisasjonen i Ifs divisjon som jobber med store industrikunder har nå hevet kompetansen på 3D-produserte reservedeler for industrien.

- Som forsikringsselskap må vi være en støtte i tilpasningen til ny teknikk. 3D-utskrifter forandrer risikolandskapet, og vi behøver å tilby nye løsninger til våre kunder. If ser positivt på denne teknikken og støtter kundene. Det finnes ingen begrensninger i våre forsikringsprodukter som beror på 3D-produksjon. Vi følger nøye med om det skulle oppstå noen større forandringer i risikoprofilene, sier Matti Sjögren i If.

Fakta: 3D-produksjon

Objektene kan ha nesten hvilken form som helst, og baseres på en digital modell.

Teknikken brukes innen stadig flere områder for å lage reservedeler, komponenter, medisinske produkter, klær, leker, legemidler og til og med større bygningsmaterialer.

Også privatpersoner kan lage gjenstander hjemme ved hjelp av 3D-skriver, som i dag kan kjøpes i de store elektrokjedene.

Gjennom 3D-skrivere kan produksjonen bli mer lokal igjen, noe som reduserer transport- og materialkostnadene og er miljøvennlig.