ABB gir brytere “øyne” og “ører”

ABB gir brytere “øyne” og “ører”
Skybasert energistyring reduserer driftskostnadene for vannverksselskap med 30 prosent.

ABB reduserer driftskostnader med 30 prosent på vannverk med skybasert energistyring. Dette skjer etter at de har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV), som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader.

Som en del av ABB Abilitys digitale konsept, kobler energistyringssystemet elektroinstallasjonene til dataskyen, og gir kunder sanntidsinformasjon og historiske trender som forbedrer kraftsystemets totalytelse.

Dataskyen Microsoft Azure
ABBs digitale enheter, utstyr og løsninger og digitalklare tjenester muliggjør et kvantesprang innen industriell digitalisering. ABB Abilitys energistyringssystem benytter Microsoft Azure dataskyplattform for datafangst, databehandling og datalagring.

-Vi har utstyrt våre elektriske brytere med «ører» og «øyne» for å måle nøkkelparametere, og koblet dem til dataskyen Microsoft Azure. Ved å beskytte våre algoritmer bidrar vi til bedre beslutningsstøtte for kundene som muliggjør overvåking og styring av driften via et intuitivt og nettbasert brukergrensesnitt, sier Tarak Mehta, leder av ABBs divisjon Electrification Products. Og han fortsetter:

-Prosjektet er et glimrende eksempel på hvordan ABB Ability skaper verdier for kunder. I tråd med ABBs Next Level-strategi bruker vi en industriell versjon av tingenes internett (IoT), og digitaliserer våre kunders anlegg for å redusere driftskostnader og energiforbruk.

Online overvåking
Det italienske vannverksselskapet forventer at driftskostnadene skal reduseres med opptil 30 prosent, og vedlikeholdstiden med inntil 40 prosent når ABB Abilitys energistyringssystem er rullet ut på alle deler av anlegget. Selskapets pumpestasjoner sikrer vannforsyning fra reservoarer til bondegårder i tørre perioder. ABBs løsning ble ettermontert slik at kunden kan samle inn data om anleggenes ytelser og overvåke energieffektiviteten og -kostnadene online.

30 prosent reduksjon
-ABB Abilitys energistyringssystem har muliggjort tilkobling av vårt eksisterende utstyr til dataskyen, noe som betyr at vi kan styre vannverket effektivt. Tilgjengeligheten av data gjorde oss kvalifisert til energieffektiviseringsertifikater verdt 24 000 euro, uten bruk av tid og kostnader på en uavhengig, ekstern gjennomgang. Vi vil installere løsningen på flere dusin vanndistribusjonsanlegg, og har estimert at vi kan redusere driftskostnadene med 30 prosent, forteller Riccardo Tosi, driftssjef for CBV.

ABB har også koblet vannverksselskapets vannkraftverk til dataskyen. Med fjerntilgang til alle data, er det nå enklere for CBV å måle hvor mye energi som leveres til nettet og sikre rett strømkvalitet. Teknologien kan benyttes til fjernovervåking av mange anlegg. Brukerne kan også konfigurere og motta varsel når en unormal situasjon oppstår, for å oppnå høyere effektivitet og produktivitet.

Integrert intelligens
ABB Abilitys energistyringssystem kobles direkte til det elektriske systemet via en enkel og integrert arkitektur, og benytter ABBs Emax 2 bryternes integrerte intelligens og tilkoblingsmulighet. Brukerne har tilgang til systemdata hvor som helst og når som helst, via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Kurs i sosiale media