Gratis wifi på offentlige møteplasser innen 2020

EU ønsker gratis wifi på offentlige møteplasser
WiFi4EU-initiativet skal bidra til at enhver europeiske by og landsby har gratis internett på offentlige møteplasser

Europaparlamentet, -kommisjonen og Den europeiske unions råd har vedtatt WiFi4EU-initiativet, som sikrer finansiering og installasjon av gratis wifi på offentlige møteplasser som piazzaer, parker, sykehus og torg over hele EU.

WiFi4EU-initiativet skal bidra til at enhver europeiske by og landsby har gratis internett på offentlige møteplasser innen 2020. Initiativet er en del av den ambisiøse revisjonen av EUs telekomregler, inkludert nye tiltak for å møte Europas voksende tilkoblingsbehov og øke Europas konkurranseevne.

Berører 6000-8000 kommuner
Med den politiske avtalen har de tre institusjonene forpliktet seg til å sikre at 120 millioner euro øremerkes til å installere gratis internettjenester i 6000-8000 kommuner spredt over hele EU. Kilden til finansiering skal ferdigstilles i arbeidet med å gå gjennom det nåværende Multiannual Financial Framework-programmet, og lokale myndigheter får muligheten til å søke finansiell støtte så snart systemet er oppe.

Skal bli enkel prosess
Lokale myndigheter, kommuner eller grupper av kommuner, som ønsker å tilby wifi på offentlige steder, kan ved hjelp av en enkel og ubyråkratisk prosess søke om finansiering til dette. Et fond skal brukes til å kjøpe utstyr, mens lokale myndigheter selv må koste driften.

http://europabanken.no/