Digital inkludering

Digital inkludering|71 % av EUs innbyggere bruker internett daglig
Blant de med lav inntekt brukte bare 61% internett ukentlig, mot 79% i resten av populasjonen

71 % av EUs innbyggere bruker internett daglig. Til tross for pågående forbedringer, er det en risiko for digital ekskludering av eldre og gruppene med lav utdanning og/eller inntekt. Blant de med lav inntekt brukte bare 61% internett ukentlig, mot 79% i resten av populasjonen. Disse tallene viser behovet for å videreføre den kontinuerlige innsatsen for å bekjempe digital utestenging.

Store forskjeller i Europa
Ser vi blant medlemslandene er det store forskjeller. Trenden går mot en konvergens i internettbruken, men det er fremdeles et stort gap mellom de som bruker det mest og minst. Rapporten beskriver tre grupper. Den første er land der det store flertallet bruker internett ofte (minst en gang i uken).

Det er Skandinaviske land, Nederland og Storbritannia. Neste gruppe er land som er i ferd med å raskt nærme seg gruppe 1. Her er Tyskland og Estland. Siste gruppe er land som ligger på betydelig under gjennomsnittet i EU, der 56% og 58% for Romania og Bulgaria bruker internett regelmessig. De fleste landene i denne gruppen har hatt sterk progresjon de siste årene.

Færre ikke-brukere
Andelen av ikke-brukere av internett reduseres for hvert år. Likevel, i 2016 har 14% av EUs populasjon aldri brukt internett (mot 16% i 2015).