Solenergi tangerer for første gang kjernekraft

Solenergi tangerer for første gang kjernekraft
I Europa har man for øyeblikket bygget opp en kapasitet på 100GW i solenergi

Etterspørselen etter solenergi vokser fra år til år. For første gang tangerer solenergi kjernekraft i kapasitet.

Nye studier viser at innen utgangen av 2017 vil solkraft over hele verden ha en kapasitet på 390GW, og tangerer dermed nesten de 391,5GW som er kapasiteten til kjernekraftverk. Innen 2022 kan det solenergi ha dobbel så stor kapasitet som atomkraft, melder Greentech Media.

I år blir 81 gigawatt utbygd, og utbyggingsomfanget øker sakte, men sikkert fra år til år. Innen 2022 regner man med at den globale kapasiteten til solenergi når 871GW. Kina er landet med størst etterspørsel for solenergi i 2017, og utgjør 39 prosent av det globale markedet.

Stor kapasitet, men lite utbytte
Bakdelen med solkraft er at man ikke kan produsere på maks kapasitet året rundt, og dermed er den reelle produksjonen av elektrisitet fra solenergi mye lavere enn fra atomkraft. Kjernekraftverkene leverer nesten 2,5 millioner GW timer i året, mens solkraftverk bare leverer 375,000 GW timer.

På tross av dette viser projeksjoner fra Det internasjonale energibyrået at man antar solrelatert energi vil utgjøre til sammen 27 prosent av verdens energiproduksjon innen 2050, noe som vil gjøre det til verdens dominerende energikilde.

I Europa har man for øyeblikket bygget opp en kapasitet på 100GW i solenergi. Det gjør sol til den sjette største energikilden etter naturgass, vind-, kull-, vann- og atomkraft.

Drivstoff fra solenergi?
Forskere i USA prøver på sin side å utnytte solenergien på innovative måter. Gjennom en prosess hvor man etterligner fotosyntese, får man bakterier til å generere et potensielt drivstoff ved hjelp av sollys, CO2 og vann. Det melder BBC.

De kaller det en ”kyborg” bakterie, og man gir i praksis bakteriene et solcellepanel. I mange år har forskere forsøkt å etterligne fotosyntesen uten hell. Men ved denne nye prosessen, har man funnet en metode som er fire ganger så effektiv som kommersielle solcellepaneler.

Forskerne, ledet av Dr Kelsey Sakimoto fra Harvard University, håper prosessen skal kunne være med på å muliggjøre nye og interessante produkter.