Rørosmeieriet sparer energi med ny teknologi

Det nyskapende varmepumpeprosjektet hos Rørosmeieriet er ett av 140 energi- og klimateknologiprosjekter Enova har støttet i perioden 2012–2016. På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Det økologiske meieriet på Røros tenker nytt i gjenvinning av energi. Nå har de investert i ny CO2-varmepumpeteknologi for å utnytte varmen fra lufta utenfor meieriet.

– Kunsten er å kjøle ned melka på en gunstig måte, og i stedet for å kjøle den ned med kaldt vann, bruker vi heller kald melk som skal varmes opp, forklarer meieribestyrer Trond Lund ved Rørosmeieriet.

Fortsatt må det mye varmtvann til for å varme opp melka. Med 1,5 millioner kroner i støtte fra Enova har Rørosmeieriet investert i CO2-varmepumper som henter varme fra luften utenfor meieriet.

– Vi er jo godt kjent med varmepumper, men når varmepumper klarer å produsere vann opp mot 80–90 grader begynner det å bli kjempeinteressant for oss som meieri, sier Lund.

Rørosmeieriet er først i Norge – og kanskje i verden – med å ta i bruk denne typen varmepumpeteknologi i full skala. Tiltaket vil spare meieriet for nesten 500 000 kWh og nærmere 150 tonn CO2-utslipp i året.