Olav Thon satser miljøvennlig

Olav Thon satser miljøvennlig|Teknologiskenyheter.no
Erik Nyfelt, energiselger i Hafslund Varme, og Jarle Andersen, rådgiver for energi og tekniske anlegg i Olav Thon signerer avtalen om leveranse av fjernvarme.

Olav Thon Gruppen har inngått avtale med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til 14 bygg i Oslo, som dermed blir mer miljø- og klimavennlige. Olav Thon Gruppen konverterer stadig flere bygg til fjernvarme.

Avtalen omfatter 5,7 GWh fjernvarme, som dekker behovet for oppvarming og varmt tappevann til 14 av Olav Thons bygg. 5,7 GWh tilsvarer varmebehovet til omlag 950 gjennomsnittlige Oslo-leiligheter.

Tenker langsiktig
-Vi er godt fornøyd med å ha inngått denne avtalen. Olav Thon er en god forretningspartner for Hafslund Varme, da de tenker langsiktig og har et klart miljøfokus. I denne prosessen har vi sammen sett på flere bygg som en helhet og kom fram til en god løsning for begge parter, sier Erik Nyfelt, energiselger i Hafslund Varme.

De fleste byggene som Olav Thon nå konverterer til fjernvarme, ligger i Oslo sentrum. Deriblant kulturinstitusjonen Oslo Nye Centralteatret i Akersgaten. Alle disse byggene blir nå mer klima- og miljøvennlige. Avtalen gjør at Olav Thon bidrar til at Oslo kommune kan nå sitt mål om å halvere klimagassutslippene innen 2020 og redusere dem med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Fjernvarmenettet
-Fjernvarme fra Hafslund er et meget godt oppvarmingsalternativ for mye av vår eksisterende bygningsmasse i Olav Thon Gruppen, sier Jarle Andersen, rådgiver for energi og tekniske anlegg i Olav Thon. I fjernvarmeproduksjonen utnytter Hafslund Varme spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. Varmen leveres gjennom det eksisterende og omfattende fjernvarmenettet, som dekker 25 prosent av varmebehovet i Oslo.

Varsel om forbud
-Det er varslet et forbud mot å bruke fossil olje til oppvarming av bygg i Oslo fra 2020. Ved å bytte til fjernvarme nå, er det fortsatt mulig å få støtte fra Klima- og energifondet i Oslo, opplyser Erik Nyfelt.

Oslo kommune sikrer arvesølvet

Oslo kommune sikrer offentlig eierskap til det som er kalt «arvesølvet i kraftsektoren». I en pressemelding nylig presenterte byrådsleder Raymond Johansen en avtale som sikrer kommunen eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.

Forutsatt bystyrets godkjennelse, innebærer avtalen den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge.

-Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Hafslund ASA tas av børs
Oslo kommune eier i dag E-CO energi (100 prosent) og Hafslund ASA (53,7 prosent).

I korte trekk innebærer byrådets forslag at Hafslund ASA tas av børs. Oslo kommune kjøper ut Fortum, som er den andre store eieren i Hafslund (34,3 prosent), og minoritetsaksjonærene innløses.

Oslo kommune vil da eie 100 prosent i Hafslund Nett og 90 prosent i Hafslunds produksjon av vannkraft. Hafslund Produksjon blir et datterselskap av Oslo kommunes heleide kraftselskap, E-CO energi. Sammenslåingen av disse selskapene styrker E-COs posisjon som Norges nest største vannkraftsprodusent.

-Godt eierskap krever mer enn å sitte stille. Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap. Denne avtalen er en svært god løsning for Oslo kommunes innbyggere, klimamålene og fremtidige generasjoner, sier Johansen.