Mangler landareal – utnytter havet i stedet!

Mangler landareal – utnytter havet i stedet!
ABB bidrar til energirevolusjonen med banebrytende bruk av teknologi for solkraft i Singapore

Singapore har et problem: Øystaten har rent for lite landareal, og spesielt når det kommer til å produsere solenergi. Men nå utnytter de havoverflate i stedet – Med flytende testanlegg for solenergi, som har ABB-teknologi som en del av systemet.

Bedre livløs enn rådløs er det noe som heter, og dette kan synes å gjelde tifold i Singapore. Den lille øystaten har stor knapphet på jordarealer, men likevel vet man råd: Nå tester man ut flytende testanlegg med ABB teknologi. Vi snakker om verdens største flytende testanlegg for solenergi, og som en av hovedingrediensene finner man ABB-teknologi.

Solkraft
Problemet med lite landareal har kraftig begrenset Singapore's bruk av solkraft. Flytende solcelleanlegg kan være et godt alternativ for øystaten, som jo er omgitt av vann. Slike paneler kan dessuten være elleve prosent mer effektive enn tilsvarende plassert på dyrebare landområder. ABB leverer viktige elektrokomponenter til et flytende testanlegg med en kapasitet på 1 megawatt. Størrelsen tilsvarer halvannen fotballbane. Energien som genereres, mates inn i kraftnettet og gir elektrisitet for opptil 250 husholdninger.

-Vi er stolte over å støtte dette viktige prosjektet i Singapore med vår tekniske ekspertise og fagkunnskap, sier Tarak Mehta, leder for ABBs divisjon Electrification Products.

Viktige elektrokomponenter
Anlegget ligger vest i Singapore og er utrustet med teknologi fra ulike selskaper for å studere ytelser og kost/nytte-forholdet for en slik flytende løsning. ABB har levert 100 kilowatt TRIO -50 solarinvertere til Phoenix Solar, en av flere systemintegratører i prosjektet. Disse viktige komponentene konverterer likestrøm produsert av solcellepanelene til vekselstrøm for bruk i kraftnettet. I tillegg leverer ABB kunststoffskap og brytere for beskyttelse av elektriske kretser på vannet.

Prosjektet
I Singapore, et land på kun 719 kvadratkilometer med en befolkning på 5,6 millioner, gjør den høye solintensiteten på årlig rundt 1500 kilowattimer per kvadratmeter (kWh/m2) solkraft attraktivt som kilde for fornybar energi. Flytende solcelleplattformer kjøles naturlig av vannet. Det øker virkningsgraden betraktelig. En studie slår fast at den naturlige kjøleeffekten fra vannet på undersiden av panelene gjør solcellene opptil elleve prosent mer effektive enn på land. En annen synergieffekt er at slike flytende plattformer reduserer avdampingen av verdifullt ferskvann.

-Prosjektet er helt i tråd med vår Next Level-strategi for energirevolusjonen, og er et viktig skritt i samarbeidet med partnere som sørger for mer fornybar kraft i fremtidens energimiks, avslutter Tarak Mehta.