Klimahåp for fremtiden - Skrivekonkurranse for barn og unge

Klimahåp for fremtiden - Skrivekonkurranse for barn og unge
I Klima X kunne man oppleve og «føle klimaendringene på kroppen»

Alle barn og unge inviteres til en konkurranse knyttet til klimautfordringene verden står overfor. Hovedpremien er et nettbrett og gratis omvisning på museet, med vitenshow for hele klassen. Oppgaven består i å formidle sine egne klimahåp for fremtiden, i tekst eller bilder. Fristen for å sende inn er 10. desember.

Klimahåp for fremtiden – en tidskapsel
I Klima X kunne man oppleve og «føle klimaendringene på kroppen». Gulvet var dekket av vann, store isblokker smeltet, og alle som skulle se utstillingen måtte bruke støvler. Utstillingen viste hvordan teknologi og vitenskap, i samspill med menneskelige valg, både er årsaken til og løsningen på klimaendringene. I dag føler vi klimaendringene på kroppen i hverdagen. Været har blitt våtere og villere på hele kloden, og noe av det kjenner vi også hos oss i Norge.

Elevene kan sende inn i tre kategorier:

  • Lage snøkrystaller
  • Skrive og/eller tegne sitt klimahåp
  • Tegne sitt klimahåp
Dette er et ledd i et dokumentasjonsprosjekt, der barna representerer tidsånden.

Snøkrystallene vil bli brukt som dekorasjon i Teknisk museum i vinter. Juryen peker ut vinnere den 12. desember. Klimaønskene vil samme dag bli lagt ned i tidskapselen på Teknisk Museum, med en liten seremoni. Tidskapselen skal åpnes igjen om 10 år.

Konkurranseregler
Hver elev lager en matematisk snøkrystall, etter vedlagte oppskrift. På snøkrystallen skriver dere barnets navn, klasse og skole. Klimaønskene skrives på eget ark, som et dikt, en historie eller lignende. Husk navn, klasse, skole og alder på baksiden av klimaønsket.

Premiering
Ett klimaønske trekkes ut som vinner. Hovedpremien er et topp kvalitet nettbrett samt ulikt fra museumsbutikken. Vinnerens klasse premieres også, med gratis inngang, omvisning, vitenshow og lunsj på museet.

Klimaønskene og snøkrystallene må være hos oss innen onsdag 10. desember 2017.

Send snøkrystallene og klimaønskene til:
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo

Merk: ”Klimahåp for fremtiden”.