Enovakonferansen 2018

Enovakonferansen 2018
I januar 2018 møtes spydspissene i offentlig og privat sektor for å diskutere løsningene som kan ta Norge til lavutslippssamfunnet. Foto: Enova

Enovakonferansen er møteplassen for alle som investerer i energi- og klimateknologi.

Her møtes spydspissene i offentlig og privat sektor for å diskutere løsningene som kan ta Norge til lavutslippssamfunnet. Vi får høre om driverne for innovasjon, og vi får presentert innovative klimaløsninger for energisystem, bygg, industri og transport. Vi setter også søkelys på hvordan økt mobilitet i byer og grønn områdeutvikling kan bidra til å bygge fremtidens samfunn. Vurdering av klimarisiko er et annet aktuelt tema og vi skal høre hvordan store selskaper håndterer dette opp mot sine fremtidige investeringer.

NÅ KAN DU NOMINERE KANDIDATER TIL ENOVAPRISEN.
Frist for nominering av kandidater er 22. desember 2017

For informasjon og påmelding