Folkets Strålevern| Synliggjør mulige skader av stråling
Folkets Strålevern er på offensiven

Red.anm: I det vi er i ferd med å publisere denne artikkelen mottar vi melding om at JCDecaux har valgt å blokkere den omtalte opplysningskampanjen fra Folkets Strålevern.

Folkets Strålevern, er en ideell forening bestående av personer som er opptatt av de skader elektro-
magnetisk stråling kan forårsake. Nå er de på offensiven og går i disse dager ut med en bred annonsekampanje for å gjøre alle oppmerksom på de mulige skadevirkningene av stråling
.

«Tør – der andre tier» het det i sin tid i en avisreklame. Det samme kan sies om kampanjen fra Folkets Strålevern, som mange oppfatter som et folkelig alternativ til Statens Strålevern. Organisasjonen mener å ha tallrike eksempler på at det statlige tilsynsorganet ikke følger tilstrekkelig opp sine oppgaver når det gjelder nettopp den elektromagnetiske strålingen som omgir oss til daglig – og som det blir stadig mer av.

Strålefare
Dette ordet vekker nok frysninger i de fleste av oss, men likevel omgir vi oss med stadig flere innretninger for å kommunisere bedre. Felles for alle disse innretningene er at de stråler – og det må de gjøre for å kommunisere trådløst. Spørsmålet er bare: Hvor mye stråler de, og hva er i grunnen konsekvensen av det?

Folkets strålevern ønsker med denne kampanjen å rette fokus på det faktum at en rekke mennesker her i landet – og over hele verden for den sakens skyld – er eloverfølsomme, og kan få store problemer av å blitt utsatt for selv mindre doser stråling. Folk flest vil uansett kunne bli påvirket, viser Folkets Strålevern og retter gjennom sin kampanje søkelyset på mange «moderne» sykdommer og lidelser som folk pådrar seg og som etter organisasjonens syn meget vel kan komme av elektromagnetisk stråling.

Additivt
Hvorom allting er, så oppfører elektromagnetisk stråling seg additivt, det betyr at enhver ny strålingskilde legges til den strålingen du allerede er utsatt for. Når vi stadig vil ha raskere internett, bedre mobiltelefondekning og alt dette andre som vi er blitt så vant til å omgi oss med, så øker strålingen. Og dermed faren for skader, viser Folkets Strålevern altså i denne kampanjen.

I utgangspunktet er det nok dem som er overfølsomme for elektromagnetisk stråling som er mest utsatt, men kampanjen viser også til at det synes å være samsvar mellom økt mobilbruk/stråling og fremveksten av forskjellige kreftformer. Det er også blitt reist spørsmål om den voldsomme insekts-døden man er vitne til, like gjerne kan stamme fra elektromagnetisk stråling, som fra sprøytemidler, som lenge har vært ansett som årsaken.

En kilde til informasjon
Har du opplevd plager som ikke kan helt kan forklares, kan du finne informasjon og brosjyremateriell på Folkets Strålevern sine hjemmesider som kanskje kan gi deg en forklaring.

Vil du støtte opplysningsarbeidet?
Opplysningsarbeidet som Folkets Strålevern bedriver, støttes av enkeltpersoner over hele Norge. Gjennom felles- og samlet innsats vil de informere om elektromagnetisk stråling, forskning og undersøkelser.

Vil du bidra til å gjøre farene ved elektromagnetisk stråling kjent, sier kampanjeleder og Generalsekretær Sissel Halmøy i Folkets Strålevern at enhver støtte er hjertelig velkommen.

Enten den kommer i form av pengestøtte, slik som ganske mange velger, eller du vil melde deg inn som aktiv medarbeider i opplysningsarbeidet. Halmøy er tydelig på at all støtte er like velkommen. Mens noen organiserer seg slik at de kan gi grasrotandeler, er andre direkte sponsorer, og atter andre blir medlemmer. Vi er like glade for alle bidrag, slår hun fast.