Preem starter idéstudie for karbonfangst

Preem starter idéstudie for karbonfangst
Ambisjonen er et fullskala CCS-fangstanlegg, som skal frakte den flytende CO2en med båt til det planlagte CCS knutepunktet på den norske vestkysten, for permanent lagring i en formasjon under havbunnen 50 km vest for Bergen Foto: Preem

Idéstudien finansieres av Gassnova sitt forsknings- og utviklingsprogram CLIMIT, og ledes av det norske forskningsinstituttet Sintef, med Preem og Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg som medlemmer av prosjektet for studien i Lysekil.

CLIMIT-støttet idéstudie
Preem, Sveriges største drivstoff selskap, starter nå en CLIMIT-støttet idéstudie for karbonfangst (CCS) på selskapets raffineri i Lysekil. Formålet er å utrede mulighetene for å bygge et demonstrasjonsanlegg ved raffineriet i Lysekil, for å fange CO2 og dermed redusere klimagasser. Idéstudien skal gjennomføres våren 2018.

Preem vurderer karbonfangst fra Lysekil raffineriet
Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år.

-Visjonen på sikt er utbygging av et fullskala CCS-fangstanlegg som radikalt reduserer raffineriets klimagasser. Vi ønsker å være ledende i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn og da må vi ta ansvar for å redusere vår virksomhets klimautslipp. Å redusere klimagassutslipp via CCS teknologi er et viktig steg i nå svenske og globale klimamål, sier Mattias Backmark som er ansvarlig for forretningsutvikling i Preem.