Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF
Nettverksforumet for VA er viktige arenaer for å dele erfaring og etablere grunnlag for samarbeidsprosjekter. Foto:RIF

De viktigste aktørene i vann-bransjen og utdanningsinstitusjonene møttes nylig på nettverkstreff hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) for å diskutere blant annet hvordan man sikrer tilstrekkelig og riktig rekruttering til VA-faget.

Blant deltakerne var Norsk Vann, RIF, Statens vegvesen. NMBU, Jernbanedirektoratet, NTNU, Universitetet i Agder, Høgskolene på Vestlandet, Sør-Øst-Norge, Østfold, Sør-Trøndelag, Universitetet i Stavanger, Norges Arktiske Universitet, SINTEF og Norconsult.

- I dag har vi jobbet med å utarbeide konkrete tiltak for utdanningsinstitusjonene som sikrer at vi i fremtiden får tilstrekkelig og riktig rekruttering til bransjen, sier Jonny Ødegård fra RIFs Ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk. - Temaer som urbanisering, klimaendringer og digitalisering er viktige i utdanningen av VA-ingeniører for fremtiden, fortsetter Ødegaard. Nettverksforumet har tidligere sørget for utarbeidelsen av en lærebok om VA beregnet for Bachelor- og Masterstudenter.

– Slike møter som Nettverksforumet for VA er viktige arenaer for å dele erfaring og etablere grunnlag for samarbeidsprosjekter. Å sikre langsiktig rekruttering til VA-faget er ikke noe hver enkelt aktør kan løse på egen hånd, men i samarbeid mellom akademia, næringen og myndighetene, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

For ytterligere informasjon, kontakt
Trond Cornelius Brekke
Kommunikasjonssjef, Rådgivende ingeniørers forening
T: +47 228 53 584, M: +47 402 41 000
E-post: trond@rif.no