Nordmenn minst opptatt av bærekraft

Nordmenn minst opptatt av bærekraft
20 prosent av nordmennene sier at de i dag er helt upåvirket av bærekraft når de tar sine kjøpsbeslutninger.

Nordmenn påvirkes i mindre grad av spørsmål om bærekraft enn sine nordiske naboer. Det viser resultatet fra undersøkelsen Sustainable Brand Index 2018, der over 40 000 nordiske forbrukere ble intervjuet om sitt syn på bærekraftig utvikling.

6000 norske forbrukere ble intervjuet i undersøkelsen. Av disse oppgir 62 prosent at bærekraft påvirker kjøpsbeslutningen i noen utstrekning. I Sverige er tilsvarende tall 73 prosent.

Samtidig viser nordmennene en positiv utvikling over tid.

– Det går i riktig retning i alle de nordiske landene, også i Norge. Spørsmålet om bærekraft påvirker flere norske forbrukere i dag enn for bare noen få år siden. Samtidig er forbrukerne mer modne i Sverige, Danmark og Finland, sier Erik Elvingsson Hedén, grunnlegger av Sustainable Brand Index.

20 prosent av nordmennene sier at de i dag er helt upåvirket av bærekraft når de tar sine kjøpsbeslutninger.

Sustainable Brand Index er Nordens største undersøkelse om bærekraft, og den har blitt gjennomført årlig siden 2011. Undersøkelsen har som mål å belyse bærekraft samt spre og øke kunnskapen om det.

Utvikling over tid
Andelen nordiske forbrukere som sier at de lar seg påvirke av bærekraft i sine kjøpsbeslutninger, sammenlignet med dem som ikke lar seg påvirke i det hele tatt:

LandAndel som påvirkesAndel som ikke påvirkes i det hele tatt
Norge62 %20 %
Sverige73 %12 %
Danmark72 %11 %
Finland70 %11 %

Slik ble spørsmålet stilt

«Når du skal bestemme deg for å kjøpe en vare eller tjeneste, hvor mye påvirkes vanligvis kjøpsbeslutningen av foretakets grad av miljøansvar og sosialt ansvar?»

Slik ble undersøkelsen utført
I 2018 har totalt cirka 40 000 respondenter blitt intervjuet i Norden. 16 600 i Sverige, 6200 i Norge, 7000 i Danmark og 9600 i Finland. Målgruppen for undersøkelsene er allmennheten i alderen 16–70 år i de respektive landene. Utvalget er representativt for befolkningssammensetningen i hvert enkelt land. Intervjuene ble gjennomført fra januar til mars 2018.