Teknologi for mennesker, eller.....?
Er teknologien til for mennesket eller mennesket til for teknologien? Skal all teknologi brukes til sitt fulle potensial, uten kritiske spørsmål? Den nye Internet of Things, IoT-teknologien er etter TNs oppfatning en slik teknologi.

Teknologi for menneske eller maskin|Industri 4.0
Nær sagt alt vi eier kan kobles til Internet når IoT for alvor kommer opp

Vi vil følge IoT-utviklingen tett fremover. Spesielt etter at protestene for alvor har begynt å komme mot en av de første virkelige IoT applikasjonene, energiverkenes nye digitale strømmålere.

Men disse kritiske spørsmålene til tross, la det være helt klart at Teknologiske Nyheter på ingen måter er imot IoT og teknologisk utvikling. Snarere tvert imot. Hva vi uroer oss for er om teknologien skal bli et mål i seg selv og at vi glemmer hvem teknologien er til for.

IoT vil kunne gjøre livet svært mye lettere for oss alle. Nær sagt alt vi eier kan kobles til Internet når IoT for alvor kommer opp. Tingene vil kommunisere med nettet, slik at utrolig mye av det vi tidligere måtte passe på manuelt nå kan gå av seg selv.

Når teknologi svikter kan f.eks. leverandøren automatisk få beskjed og ofte fikse problemet uten at vi en gang behøver å vite at det har blitt gjort. I hvert fall om det er et garantiproblem. Matbutikken kan vite om når kjøleskapet ditt er tomt og sende deg påfyll, eller mobiltelefonen lager automatisk en handleliste basert på informasjonen den har fått fra kjøleskapet. Dette er veldig enkle eksempler på noe som i prinsippet kun fantasien setter grenser for.

Med trådløs kommunikasjon til nettet kan nær sagt hva som helst kommunisere over det samme nettet. Til og med vår egen kropp kan være online med f.eks. vår egen lege, om vi ønsker dette. Han/hun kan passe på at alt er i orden og fungerer som det skal.

Å kalle disse mulighetene for en revolusjon vil for mange som har satt seg inn i de samme mulighetene være «the understatement of the year». Snarere vil de mene at vi ser inn i en ny virkelighet. Fysisk tid og sted vil ikke lenger spille den samme rollen.

Man behøver med andre ord ikke lenger være er det skjer. Selv ikke være klar over at det skjer behøver man. Alt kan gjøres automatisk, kanskje også ved hjelp av kunstig intelligens, såkalt AI. Vi vil få en digital virkelighet innenfor den fysiske virkeligheten. Vi har den jo på mange vis allerede, i det internettet som vi har blitt så vant til, men med IoT vil selv tingene våre begynne å leve sitt eget liv på dette nettet.

Kun fantasien setter grenser for hva som kan gjøres av spennende ting med IoT. Men er det dermed slik at kun fantasien også setter grenser for hvilke uheldige bivirkninger vi kan få av denne nye teknologien? Eller snakker vi om beviste utfordringer som vi må tørre å snakke høyt om skal teknologien til slutt bli til velsignelse for oss som mennesker, ikke bare motorveien til alvorlige helseskader og Orwells «1984» som de største pessimistene advarer mot? Vi i TN skal ikke gi svarene. Spørsmålene er vår jobb. Har du svarene?

Teknologiskenyheter| Markedsundersøkelse