Beyond Telecom – Telia går videre

Beyond Telecom – Telia går videre
Hva vil jeg ha, og hvilken sikkerhet trenger jeg på den informasjonen jeg samler inn?

- Divisjon X jobber med de endringene som nå er i ferd med å komme. Vi beveger oss bortenfor Telecom, altså kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi skaper en digital plattform som vil bli grunnleggende viktig for IoT (Internet of Things).

Xiaopeng Li mener at fremtidens teknologi skal vite mest mulig om deg som person, men ikke dele denne informasjonen med andre enn dem du selv bestemmer skal få vite det. Altså som en god venninne eller venn. Men i motsetning til de menneskelige variantene, vil denne «vennen» ikke krangle med deg, og heller ikke spre informasjonen som en del av en fremtidig hevnaksjon, for eksempel. En venn som er til å stole på 100%, altså.

Purple pipe
- Det har fått navnet «purple pipe», eller realtime dataprosessering og det man kan kalle «anriking» av data. Innsamlingen av disse dataene blir gjort i de på forhånd avtalte områdene, og så forberedt for å kunne deles med samarbeidspartnere og underleverandører for å kunne bistå den enkelte bruker med de oppgaver man trenger disse dataene til. Output blir da det man kan kalle purple insights, altså “actionable insights that are either visualized in tailored dashboards or sent to developers for building data-driven applications through APIs”, som det heter fra avdeling X sine dypeste irrganger.

Bakgrunn: Derfor angår IoT deg!

Vi er partnere for flere, der vi skaper det vi kan kalle et økosystem for innhenting og bearbeiding av data. Sensorer er det for eksempel Disruptive Technologies, som er en av våre samarbeidspartnere, som står for. Vi har allerede på gang løsninger for landbruket, men har også flere andre prosjekter på beddingen, slår han fast. Det er brukerne og de samarbeidspartnere som måtte dukke opp, som vil være avgjørende for hvor omfattende disse tjenestene vil være. Et annet eksempel han nevner i forbifarten, er «smarte hus», der man kan tenke seg at automatiske ventilasjonssystemer sørger for akkurat den luften som du som bruker ønsker deg og trives best i.

- Et viktig element i det vi jobber med nå, er hvilket skalerings potensiale de forskjellige prosjektene, for ikke å snakke om vårt økosystem er. Og jeg kan forsikre potensielle kunder om at vårt system er «world class», smiler han.

Hva vil du ha?
- Hvor går grensen for det Telia og deres samarbeidspartnere kan levere?

- Det spørsmålet er i grunnen ikke relevant lenger, smiler han bredt. I stedet burde man spørre seg selv: Hva vil jeg ha, og hvilken sikkerhet trenger jeg på den informasjonen jeg samler inn?

For gjennom det økosystemet vi nå skaper for IoT, finnes det i grunnen ikke lenger noen begrensninger. Det er din egen fantasi og ikke minst behov for løsninger, som setter grensene. Vi tar sikte på å kunne levere ha som helst som markedet etterspør i fremtiden, og har mange prosjekter på tegnebrettet, eller i datamaskinen, litt mer presist sagt.

- Og når får allmennheten vite om dem?
- Når den trenger det, sier han og får et mystisk uttrykk i ansiktet. Men smilet ligger alltid på lur.....